Adam Brenthel

Ordförande

abkordforande@gmail.com

073-7011224

Dan Nilsson

Styrelseledamot/Vice ordförande

dan@iqab.org

0708333500/0708333510

Anders Esping

Kassör, medlemskap och försäkringar

abkkassor@gmail.com

Anders Håkansson

Sekreterare

abksekreterare@gmail.com

Ylva Möller

Styrelseledamot

Elin Johannesson

Ledamot, Ansvarig materielgrupp

abkmateriel@gmail.com


Revisorer

Pierre Mayr

Revisor

Hans Tolke

Revisor


Valberedning

Åke Åkesson

Valberedning

Bengt-Göran Nilsson

bg.nilsson@bgn.se

0709-556443

Bo Jilkén

Valberedning, sammankallande

bo.jilken@telia.com

076-21 33 320


Seglarskolan

Göran Skarby

Seglarskola, ungdomsverksamhet

abkbatskola@gmail.com


Aktivitetsgruppen

Vakant


Fastighetsgruppen

Bo Jilkén

Tillsyn, underhåll och lån av klubbhuset

bo.jilken@telia.com

076-21 33 320

 

Upp & Nergruppen

Bengt Borglin

Samordning av sjösättning och båtupptagning

Leif Wutzler

Samordning av sjösättning och båtupptagning

leif.wutzler@telia.com

070-71 27 799


Hamngruppen

Bengt-Göran Nilsson

bg.nilsson@bgn.se

0709-556443


Informationsgruppen

Anders Håkansson

Sekreterare

abksekreterare@gmail.com


Materielgruppen

Elin Johannesson

Ledamot, Ansvarig materielgrupp

abkmateriel@gmail.com

 


Utbildningsgruppen

Per Tistad

Kursledare och kursansvarig

per.tistad@telia.com

070-84 72 123