Adam Brenthel

Ordförande

abkordforande@gmail.com

073-7011224

Bogi Einarsson

Ledamot

Einarsson.b@gmail.com

0703947208

Martin Nilsson

Ledamot

Martin86.nilsson@outlook.com

Anders Fredberg

Kassör

andersfredberg@live.se

Thomas Hagberg

Ledmot

thohag@telia.com

Dan Nilsson

Ledamot

dan@iqab.org

0708333500/0708333510

Anders Håkansson

Sekreterare

abksekreterare@gmail.com

Elin Johannesson

Ledamot, Ansvarig materielgrupp

abkmateriel@gmail.com


Revisorer

Pierre Mayr

Revisor

Hans Tolke

Revisor


Valberedning

Åke Åkesson

Valberedning

Bo Jilkén

Valberedning, sammankallande

bo.jilken@telia.com

076-21 33 320


Seglarskolan

Göran Skarby

Seglarskola, ungdomsverksamhet

abkbatskola@gmail.com


Aktivitetsgruppen

Vakant


Fastighetsgruppen

Bo Jilkén

Tillsyn, underhåll och lån av klubbhuset

bo.jilken@telia.com

076-21 33 320

 

Upp & Nergruppen


Hamngruppen

Åke Åkesson

Valberedning

Bengt-Göran Nilsson

bg.nilsson@bgn.se

0709-556443


Informationsgruppen

Bogi Einarsson

Ledamot

Einarsson.b@gmail.com

0703947208


Materielgruppen

Elin Johannesson

Ledamot, Ansvarig materielgrupp

abkmateriel@gmail.com

 


Utbildningsgruppen

Per Tistad

Kursledare och kursansvarig

per.tistad@telia.com

070-84 72 123