Bengt-Göran Nilsson

Ordförande

abkordforande@gmail.com

0709-556443

Anders Esping

Kassör, medlemskap och försäkringar

abkkassor@gmail.com

Ylva Möller

Sekreterare

abksekreterare@gmail.com

Anders Håkansson

Ledamot, marknadsföring och kommunikation

abkinformation@gmail.com

Dan Nilsson

Styrelseledamot

Elin Johannesson

Ledamot, Ansvarig materielgrupp

abkmateriel@gmail.com


Revisorer

Pierre Mayr

Revisor

Hans Tolke

Revisor


Valberedning

Bo Jilkén

Valberedning, sammankallande

bo.jilken@telia.com

076-21 33 320

Maria Forslin

Valberedning


Seglarskolan

Göran Skarby

Seglarskola, ungdomsverksamhet

abkbatskola@gmail.com


Aktivitetsgruppen

Vakant


Fastighetsgruppen

Bo Jilkén

Tillsyn, underhåll och lån av klubbhuset, utdelning av nyckeltaggar

bo.jilken@telia.com

076-21 33 320

Agneta Jilkén

Inger Åkesson


Hamngruppen

Bengt-Göran Nilsson

Ordförande

abkordforande@gmail.com

0709-556443

Bengt Borglin

Samordning av sjösättning och båtupptagning

Leif Wutzler

Samordning av sjösättning och båtupptagning

leif.wutzler@telia.com

070-71 27 799


Informationsgruppen

Anders Håkansson

Ledamot, marknadsföring och kommunikation

abkinformation@gmail.com

Aleksandra Erlandsson

Webbmaster

aleksandra.erlandsson@gmail.com


Materielgruppen

Elin Johannesson

Ledamot, Ansvarig materielgrupp

abkmateriel@gmail.com

 


Utbildningsgruppen

Per Tistad

Kursledare och kursansvarig

per.tistad@telia.com

070-84 72 123