Båtar i hamnenVår egen Trygghetsgrupp erbjuder medlemmarna tillsyn av båtarna i hamnen under sommarmånaderna. Trygghetsgruppen patrullerar i hamnen ojämna tider under nätterna hela båtsäsongen, från sjösättningen till upptagningen. En tillsynsrunda omfattar kontroll av förtöjningar, närvaro i hamnen kvälls- och nattetid samt extra tillsyn vid hårt väder.

Servicen innebär inte att ABK övertar ansvaret för Din båt – det åligger Dig som båtägare uppfylla de överenskommelser som finns mellan Dig och Skurups Kommun och som regleras i Ditt hyresavtal.  ABK friskriver sig från juridiskt och ekonomiskt ansvar för skador på Din båt oavsett orsak, eller skador som Din båt förorsakar.  Alla hamn och båtfrågor skall som vanligt diskuteras direkt med Hamnchefen som ABK dagligen samverkar med i detta arbete.

Vår insats skall ses som en kompletterande trygghetsåtgärd.
Ett vakande öga – en service som ingår i medlemsavgiften.