prippsannons

 

Det är i huvudsak inom fyra områden som fritidsbåtlivet belastar vår miljö:

1. Bottenfärger
2. Bränsle
3. Latrinhantering
4. Skrotning

 

1. Bottenfärger

En båt som ligger still vid brygga i Östersjön på sommaren utan särskild behandling av skrovet under vattenlinjen får ofrånkomligt påväxt av alger och havstulpaner. Påväxten ökar friktionen under gång, vilket i sin tur ökar bränsleförbrukning om båten drivs med förbränningsmotor. Den vanligaste metoden att slippa påväxt av alger och havstulpaner är fortfarande bottenmålning med färger som innehåller komponenter som förhindrar påväxt. Dessa komponenter (numera huvudsakligen koppar och zink) lagras i bottensedimentet och påverkar marint djur- och växtliv. Bottenfärger är ett stort miljöproblem.

Det naturligaste sättet att slippa påväxt är att helt enkelt rengöra under vattenlinjen två eller tre gånger per säsong. Så gör brödseglarna i Abbekås hamn idag. Havstulpanerna etablerar sig inte kontinuerligt över säsongen, och man kan få hjälp att pricka in kritiska perioder, till exempel genom Skärgårdsstiftelsens tjänst Havstulpanvarning.

Svenska Båtunionens miljösida
Kemikalieinspektionen
Examensarbete, Chalmers, 2012
Utredning, Sittbrunnen
Naturskyddsföreningen – 6 sätt att slippa bottenmåla

 

2. Bränsle

Bränsle till marinmotorer är inte alls lika hårt reglerat i lag som motsvarande för vägtransport. Men som fritidsbåtägare kan du som konsument bidra till att styra marknaden i miljövänligare riktning.

Artikel om mätprojekt i Bohuslän

 

3. Latrinhantering

För trettio år sedan var det självklart för fritidsbåtägare att dumpa sin latrin direkt i sjön. Från och med 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar som inte är k-märkta. Skurups kommun har tömningsanläggningar i Abbekås hamn.

Svenska Båtunionens information om latrintömning
Transportstyrelsen
Rapport – Möjligheten till en hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar och på land genom teknikupphandling

 

4. Skrotning

Många gamla vrak ligger och och läcker ut bly, zink och koppar, i första hand från bottenfärg och från blymönja i kölsvinet, både på havets botten och uppe på land. En hållbar skrotning av båtar kräver kontrollerad demontering och hantering av miljöfarligt avfall.

Svenska Båtunionens information om farligt avfall