Abbekås båtklubb anordnar både praktiska seglarkurser genom Seglarskolan och erbjuder teoretiska båtlivsutbildningar som examineras av provförättare utsedda av Nämnden För Båtlivsutbildningar (NFB). Årets kursutbud är präglat av våra nya kurser som vi ger för första gången med syftet att överbrygga mellan det praktiska och det teoretiska. 

Seglarskolan har alltid haft ett starkt fokus på barn och ungdomar med sina optimistjollar för barn mellan 8 – 13 år och trissjollar från 13 år och uppåt. Under de senaste åren har vuxenutbildning i trissjollar blivit allt mer populär och vi har haft intensivkurser under kvällstid för vuxna. Optimistjollarna är perfekta för barn som ska lära sig segla själva och vi har både nybörjarkurser och kurser för de som redan kan segla lite. Gå till anmälningsformuläret nederst på sidan för info om datum och pris. Våra instruktörer är ungdomar som har vana av att jobba med barn och instruktörerna har ofta själva gått i seglarskolan tidigare. Säkerhet och goda värderingar är viktiga ledord för alla som engagerar sig. 

Trissjollekurserna vänder sig endast till vuxna i år och det mesta av teorin lärs ut i samband med seglingen. Segling är väderberoende och kursen ges under tre kvällar under en given vecka. För att få ut så mycket som möjligt av tiden så bestämmer elever och instruktörer tillsammans vilka kvällar som ska nyttjas under kursveckan med hänseende på väder och vind. Vi vill vara flexibla och tillmötesgående i stor utsträckning, därför är kursen tre dagar under en vecka utan att vilka dagar är angivna i anmälan. Länk nederst. 

Havsveckan riktar sig till ungdomar i åldern 13-18 år som vill få möjligheten att prova på olika vattenaktiviteter under ledning av ledare från Abbekås båtklubb. Veckan inleds med en heldag om säkerhet där vi går igenom räddning, HLR och gör praktiska övningar. Följande dagar fylls med allt från segling till Stand Up Paddle board (SUP). Om man vill segla trissjolle så kommer det finnas goda möjligheter och vi kommer att nyttja de flytetyg som passar bäst utifrån mognad, väder och vind. Det är seglarskolans ungdomsinstruktörer som håller i aktiviteterna. 

Kölbåtskurserna (Seglarintyg 1, 2 & 3) riktar sig uteslutande till vuxna (18 år och uppåt) och har tillskapats för att möta efterfrågan på kölbåtskurser för vuxna. Segling är fantastiskt roligt och spännande samtidigt som det är ett klimatsmart sätt att semestra på. Det är första gången kurserna ges i klubben och därför är det ett begränsat antal kurstillfällen. Kurserna för utformade efter NFBs Seglarintyg (https://batlivsutbildning.se/vara-intyg/) och medlemmar med seglingsvana från klubben kommer att vara instruktörer. Klubben satsar på att utbilda ett antal medlemmar till instruktörer samtidigt och det är ambitiös satsning på utbildning på flera nivåer. Vi hoppas på detta sätt att kunna locka fler att börja segla och bli medlemmar i vår klubb. 

Anmälningsformulär