Adam Brenthel

Ordförande

abkordforande@gmail.com

073-7011224

 

Thomas Hagberg

Vice Ordförande

thohag@telia.com

 

Anders Fredberg

Bogi Einarsson

Ledamot

Einarsson.b@gmail.com

070-3947208

 

Anders Håkansson

Sekreterare

abksekreterare@gmail.com

 

Viktoria Rydholm 

Ledamot

viktoriarydholm@yahoo.se

 

Adam Warnerbring

Ledamot

072 244 31 96

adam.warnerbring@abbekas.se

 

Anders Hansson

Ledamot

anders@cxz.se

 

Nathalie Hagmyr


Revisorer

Pierre Mayr

Revisor

 

Per Tistad

Revisor


Valberedning

Leopold Schmidt

Valberedning, Sammankallande

 

Jörgen Lundberg

Valberedning

 

Brita Carlens

Valberedning

 


Seglarskolan

Bogi Einarsson 

Idrottsansvarig

Einarsson.b@gmail.com

070-3947208

 

Fastighetsgruppen

Bogi Einarsson

Bokning/uthyrning

Einarsson.b@gmail.com

070-3947208

 

Anders Fredberg

 

Bo Jilkén

 

Hamngruppen

Thomas Hagberg

 

Leopold Schmidt

 

Anders Fredberg