Adam Brenthel

Ordförande

abkordforande@gmail.com

073-7011224

 

Thomas Hagberg

Ledamot

thohag@telia.com

 

Martin Nilsson

Ledamot

Martin86.nilsson@outlook.com

 

Anders Fredberg

Kassör

andersfredberg@live.se

 

Bogi Einarsson

Ledamot

Einarsson.b@gmail.com

070-3947208

 

Anders Håkansson

Sekreterare

abksekreterare@gmail.com

 

Brita Carlens 

Ledamot, Ansvarig för landorganisationen

 

Adam Warnerbring

Ledamot

072 244 31 96

adam.warnerbring@abbekas.se

 

Ewa Persson

Ledamot

casadipersson@gmail.com

0708852861

Revisorer

Pierre Mayr

Revisor

 

Margareta Cavallin

Revisor

 

 


Valberedning

BG Nilsson

Valberedning, Sammankallande

Bg.nilsson@bgn.se 

0709-556443

 

Åke Åkesson

Valberedning

kustvagen@yahoo.com

070-64 65 813

 

Bo Jilkén

Valberedning

bo.jilken@telia.com

076-21 33 320

 


Seglarskolan

Bogi Einarsson 

Idrottsansvarig

Einarsson.b@gmail.com

070-3947208

 

Fastighetsgruppen

Bogi Einarsson

Bokning/uthyrning

Einarsson.b@gmail.com

070-3947208

Bo Jilkén

Hamngruppen

Åke Åkesson

kustvagen@yahoo.com

070-64 65 813

 

BG Nilsson

bg.nilsson@bgn.se

0709-556443

Materielgruppen

Elin Johannesson

Ledamot, Ansvarig materielgrupp

abkmateriel@gmail.com

 

Utbildningsgruppen

Per Tistad

Kursledare och kursansvarig

per.tistad@telia.com

070-84 72 123