Hamngruppen
Hamngruppens huvudsakliga uppgifter är att organisera sjösättningar och upptagningar av båtar,
samt organisera de hamnvakter som veckovis gör kontroller i hamnen under seglingssäsongen.
Vid sjösättningar och upptagningar ordnas med kranbil och anmälningar från båtägarna. Dessutom
ordnas fika i klubbhuset under dessa dagar. Det är dock av stor vikt att framhålla att själva
hanteringen av varje båtägares båtar är inte klubbens ansvar. Det är en uppgörelse mellan
kranskötaren och båtägaren. Detta just av försäkringstekniska skäl. Anvisningar om lämplig
uppställningsplats och i vilken ordning båtarna ska hanteras ansvarar hamngruppen för i samråd med
hamnchefen.
För allas trygghet och säkerhet organiseras också frivilliga hamnvakter från första sjösättningen till
sista upptagningen. Som hamnvakt har man ansvar för detta under en vecka där man slumpmässigt
gör nattliga besök i hamnen. Detta sker i samråd med kommunpolisen och skyltas i hamnen. Då ska
eventuella avvikelser noteras och skrivas in i vår hamnvaktsjournal. Skulle något allvarligt hänt, ska
respektive båtägare kontaktas och om olagligheter förekommer kontaktas polis eller sjöräddning.
Det är av vikt att påpeka att dessa insatser är frivilliga och man ska inte ingripa. Bara kontrollera och
anmäla. Vi hoppas att det blir känt att vakter finns och att det ska avskräcka ovälkomna i hamnen.
För dig som är intresserad att delta vakthållning gäller det bara att kontakta hamngruppen.
Förutom ovanstående ska hamngruppen även bistå klubbens styrelse i hamnfrågor.
För hamngruppen
Sammankallande Thomas Hagberg