Social network people circle - Concepts collectionVälkomna till ABK:s Intranät. Här hittar ABK:s medlemmar aktuell interninformation, kan ta del av styrelsens mötesprotokoll, stadgar, upptagningslistor mm. Som medlem väljer Du För medlemmar och som styrelsemedlem För styrelse. Båda sidorna är under utvecklingen vilket innebär att det kommer att ske några mindre förändringar den närmaste tiden. Delen För styrelsen är en så länge inte påbörjat. :  Är du en medlem i ABK och inte kan komma in på vårt intranät klicka på länken ”begär åtkomst” i Googlesite