Navigering

ABK genomför kurser och kortare utbildningar i egen regi men kan också hjälpa till att förmedla kontakter med andra arrangörer på områden som vi inte själva täcker. Kurser som kustskeppare och VHF ger formella kompetenser efter examination, medan andra delar av utbudet skräddarsys efter medlemmarnas önskemål och behov. Vi vill bidra till att öka medlemmarnas kompetens för att därmed öka sjösäkerheten och nöjet med sjölivet.

 

 

 

 

Planerade kurser under 2023-24

  • Inga planerade kurser för närvarande

 

Temakvällar utöver ovanstående utbildningar arrangeras ibland.

Exempelvis:

  • Olycksfall ombord
  • Hjärt- och lungräddning  (HLR)
  • Sjösäkerhet
  • Brandskydd och brandsläckning
  • Elektroniska hjälpmedel – erfarenhetsutbyte
  • Navigation på kustskepparnivå – uppdatering av kunskaper
  • Egen båtbesiktning
  • Segelvård
  • Motorkonservering och  –skötsel

Genomförande av kurser och utbildningar bygger på ett minimiantal deltagare. Kurslokal kommer att vara vårt nya klubbhus, som utrustas med moderna audiovisuella hjälpmedel.

Litteraturtips hittar du i vårt Nautiska bibliotek