Navigering

ABK genomför kurser och kortare utbildningar i egen regi men kan också hjälpa till att förmedla kontakter med andra arrangörer på områden som vi inte själva täcker. Kurser som kustskeppare och VHF ger formella kompetenser efter examination, medan andra delar av utbudet skräddarsys efter medlemmarnas önskemål och behov. Vi vill bidra till att öka medlemmarnas kompetens för att därmed öka sjösäkerheten och nöjet med sjölivet.

 

 

 


Planerade kurser under 2020-21

Planerade kurser under 2022-23

 • Kanalintyg – CEVNI
  Kursdatum: 28 – 29 januari 2023 (09.00 – 15.00 på lördagen och 12.00 – 14.00 på söndagen)
  Du anmäler dig till adambrenthel@me.com (ordf. Abbekås båtklubb)

 

Temakvällar utöver ovanstående utbildningar arrangeras ibland.

Exempelvis:

 • Olycksfall ombord
 • Hjärt- och lungräddning  (HLR)
 • Sjösäkerhet
 • Brandskydd och brandsläckning
 • Elektroniska hjälpmedel – erfarenhetsutbyte
 • Navigation på kustskepparnivå – uppdatering av kunskaper
 • Egen båtbesiktning
 • Segelvård
 • Motorkonservering och  –skötsel

Genomförande av kurser och utbildningar bygger på ett minimiantal deltagare. Kurslokal kommer att vara vårt nya klubbhus, som utrustas med moderna audiovisuella hjälpmedel.

Tag gärna kontakt med utbildningsansvarig Per Tistad (abkutbildning@gmail.com) för intresseanmälan, frågor och förslag.

Litteraturtips hittar du i vårt Nautiska bibliotek