Första ordinarie styrelsemöte 2019

posted in: Styrelsen | 0

Innan styrelsemötets öppnande hölls ett förmöte dit kontaktpersonerna för arbetsgrupperna inbjudits. De hade uppmanats att lägga fram de behov som varje arbetsgrupp identifierar inför kommande verksamhetsår. Flera kontaktpersoner hade skickat över listor innan mötet vilket gjorde att presentationerna blev effektiva och behoven överskådliga för styrelsen. Ordförande tackar för ett produktivt förmöte som gjorde styrelsens efterföljande arbete lättare. Många beslut kunde fattas tack vare den goda uppslutningen på förmötet. Mötet avslutades med att Åke Åkesson informerade oss utifrån sin roll som hamnkapten. Åke fokuserade på behovet av en ökad medvetenhet om vikten av att förtöja sin egen och klubbens båtar på ett adekvat sätt. Under våren kommer hamnkaptenen att skriva på båtklubbens hemsida i ämnet. Alla på mötet var rörande överens om det krävs mer av en båtägare i Abbekås hamn än i många andra hamnar då östanvinden pressar in hög sjö i hamnbassängen. Detta är en hamnens stora utmaningar framöver. Nya såväl som gamla medlemmar uppmanas att se över sitt tågvirke inför kommande säsong. Det handlar lika mycket om att undvika skador på sin egen båt som omsorgen om andras båtar. 

En annan fråga som diskuterade livligt på förmötet var datumen för de två sjösättningarna under våren. Frågan är huruvida andra sjösättningen ska vara två veckor eller tre veckor efter första sjösättning som alltid är sista lördagen i april. De bokade datumen för årets sjösättningar kommer att ligga fast men medlemmarna kommer att få möjlighet att rösta på de två alternativen i samband med årets sjösättningar. Alla medlemmar uppmanas att delta och lämna sin röst samt andra synpunkter som tas emot av Upp och ned-gruppens kontaktpersoner Leif Wutzler och Bengt Borglin. 

Seglarskolan är mycket uppskattad och många vill gå på jollekurser under sommaren. Därför beslutade styrelsen under vissa förutsättningar att bekosta inköp av ytterligare en Trissjolle till klubben. Samtidigt finns det behov av att engagera fler medlemmar i underhållet av klubbens jollar och bidra till verksamheten. Medlemmar är välkomna att höra av sig till ordförande för att anmäla intresse i klubben. Ju fler desto bättre och det blir trevligare. 

Styrelsen inrättade också en grupp för att analysera och bereda frågor som berör den framtida utveckling av klubben. Gruppen består av Adam Brenthel (sammankallande), Ylva Möller och Anders Håkansson. Ytterligare deltagare kommer att kallas till gruppen för att ge bredd och djup i olika frågor. Medlemmar är givetvis välkomna att inkomma med synpunkter till ordförande så att kloka inspel kan komma gruppen till gagn.  

Till sist kan nyblivna ordförande konstatera att ekonomin är god, engagemanget stort och diskussionerna har högt i tak. Allt detta borgar för goda förutsättningar inför kommande verksamhetsår. Gå gärna in på de interna sidorna och läs styrelseprotokoll som publiceras så snart dessa är undertecknade och inscannade. Lösenord kan fås av kassör Anders Esping om någon medlem saknar. 

Adam Brenthel

Ordf. Abbekås Båtklubb

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *