Höstmöte 7 november 2019

posted in: Okategoriserade | 0

VÄLKOMNA TILL HÖSTMÖTET 2019

Torsdagen den 7 november 18.30 i klubbhuset, Abbekås

Mötet är annonserat sedan tidigare och här kommer dagordning och underlag till punkten om stadgeändring. Soppa serveras till självkostnadspris.

1. Val av ordförande för mötet

2. Val av sekreterare för mötet

3. Val av två justerare tillika rösträknare

4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

5. Upprättande av röstlängd

6. Presentation av klubbens utveckling vad gäller medlemmar och

verksamhet i jämförelse med andra klubbar på sydkusten. Allmänna

trender, specifika lokala utmaningar och möjligheter som klubben

inte får missas. Föredragande: Adam Brenthel ordf.

7. Bemanning av arbetsgrupperna. Med anledning av att Upp-och –

ner-gruppen söker nya kontaktpersoner så finns vill styrelsen

uppmana klubbens medlemmar att fundera på om de vill engagera

sig i någon av de arbetsgrupper som finns i klubben: Hamngruppen,

Fastighetsgruppen, Materialgruppen, Seglarskolan, Upp-och-nedgruppen,

Aktivitetsgruppen, Miljögruppen eller

Informationsgruppen. Klubben är beroende av sina medlemmars

ideella insatser för alla delar av verksamheten. Föredragande: BG

Nilsson

8. Stadgeändringar fordras för att kunna söka medlemskap i

Seglarförbundet. Styrelsen står bakom en medlemsansökan då ett

medlemskap befäster oss som en idrottsutövande klubb och en del

av Riksidrottsförbundet. Detta har administrativa och ekonomiska

fördelar som vida väger upp de kostnader som är förbundna med

ett medlemskap. Det finns också försäkringsfördelar samt

möjligheter att ytterligare utveckla och kvalitetssäkra Seglarskolans

verksamhet, vilket är nödvändigt om vi ska kunna fortsätta att växa i

nuvarande takt. De stadgeändringar som är föreslagna finns

redovisade i bifogat dokument. Understruken text är tillagd medan

överstruken text ska strykas enligt detta förslag. Styrelsen har också

blivit uppmärksammad på att stadgarna är ålderdomligt skrivna och

att det kan finnas datum för årsmötet mm som kan behöva justeras.

Om Höstmötet önskar så kan fler justeringar göras om dessa sen

fastslås i kommande ordinarie årsmöte 2020. Föredragande: Adam

Brenthel

9. Mötet avslutas

Väl mött,

önskar Styrelsen genom ordf. Adam Brenthel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *