Information om årsmöte i Abbekås båtklubb 2024

Styrelsen har beslutat att årsmötet ska hållas lördagen den 10 februari 2024 i klubbhuset. Vi kommer att möjliggöra deltagande med röstningsmöjlighet via Teams eftersom många medlemmar uppskattar det men först och främst så är det ett fysiskt årsmöte. Ni får detta mail redan nu eftersom våra stadgar kräver att vi ”aviserar minst två månader i förväg” för att alla medlemmar ska veta var och när årsmötet är. Lägg därför in detta i kalendern redan nu.
Mycket ska hända innan årsmötet. Styrelsen kommer att diskutera om medlemsavgiften ska förändras och kassören ska sammanställa bokslutet och skicka till revisorerna. Valberedningen ska ta fram ett förslag till styrelse som får medlemmarna förtroende på årsmötet. Man får gärna ta kontakt med valberedningen för ge förslag på styrelsens utformning genom att ta kontakt med sammankallande Leopold Schmidt på leppe.schmidt@gmail.com. Alla handlingar inklusive dagordning och föredragningslista kommer att skickas ut senast 3 veckor innan årsmötet.
Utöver själva årsmötet (kl 14.00) så kommer vi bjuda på smörgåstårta och att hålla en workshop (kl 13.00) om hur man kan el-konvertera sin båt Det finns fantastiska möjligheter att skippa förbränningsmotorn och köra sin båt på el, särskilt om man har segelbåt, men de system man kan köpa idag är fortfarande ganska dyra. Vi kommer bjuda in expert på området för att berätta om för- och nackdelar samt hur man kan bygga ett bra system. Om någon har egna frågor om elkonvertering kan dessa skickas in i förväg till ordförande-adressen så sammanställs dessa.
Mycket välkomna på årsmöte 2024!

Adam Brenthel
Ordf. ABK

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *