Kallelse och dagordning till årsmöte Abbekås båtklubb 2023

posted in: Okategoriserade | 0

Hjärtligt välkommen till årsmöte för Abbekås båtklubb 2022. Nedan finner du dagordning till årsmötet för Abbekås båtklubb 2023. Årsmötet är äntligen fysiskt igen men vi kommer att erbjuda möjligheten att vara med via Teams för de som vill. Länk skickas ut till alla senare av vice ordförande Thomas Hagberg.

Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2023 om du vill vara med på årsmötet. 300 kr för enskild medlem och 500 kr för familjemedlemskap. Swisha 123 133 10 81 eller bankgiro 631 – 0122, skriv namn och epost på inbetalningen så att vi kan komma i kontakt med dig. Om du har blivit medlem efter 1 oktober 2022 så gäller det för hela 2023. Vi har fått en del nya medlemmar som vi vill önska välkomna till årsmötet. Passa på att delta om du är ny!

Lördagen 11 februari kl 13.00 – 14.00 i klubbhuset eller via Teams 

§ 1 Val av ordförande för mötet.

§ 2 Val av sekreterare för mötet.

§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare.

§ 4 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.

§ 5 Upprättande av röstlängd.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022.

§ 7 Styrelsens förslag till årsbokslut för 2022.

§ 8 Revisorernas berättelse.

§ 9 Godkännande av verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat- och balansräkningar samt resultatdisposition.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 11 Beslut om medlemsavgifter för 2024.

§ 12 Val av ordförande i Klubben för tiden till nästa årsmöte.

§ 13 Val av styrelseledamöter för en tid av två år efter ledamöter vars mandattid har gått ut.

§ 14 Val av två revisorer för tiden intill nästa årsmöte.

§ 15 Val av valberedning och sammankallande av denna för tiden intill nästa årsmöte.

§ 16 Ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet.

§ 17 Motioner från medlemmar.

§ 18 Mötets avslutande.

Årsbokslut, resultat- och balansräkningar samt resultatdisposition hålls tillgängliga hos kassören Anders Fredberg efter anmodan via andersfredberg@live.se . Valberedningens förslag 2023 och Verksamhetsberättelse ABK 2022 har skickats ut via mail till alla adresser som finns i BAS-registret. Hör av dig till adambrenthel@me.com om du inte fått handlingarna skickade eller har frågor om årsmötet 2023. Du finner också handlingarna i länkarna ovan.

Adam Brenthel

Ordf. ABK 2022

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *