Nya styrelsen, inriktning, priser och viktiga datum 2022

posted in: Okategoriserade | 0

Nu har vi haft vårt årsmöte i klubben. Mötet genomfördes helt digitalt via Teams och uppslutningen var relativt god med 25 medlemmar, nya och gamla. Det var bra diskussioner under mötet och innan vi öppnade den formella delen så presenterades seglarskolans alla nya kurser och de instruktörsutbildningar vi genomför under våren. Vi fick också information om att avgiften för kranbil har gått upp och sjösättning/torrsättning kommer att kosta 1000 kr och matning/avmastning 500 kr. Alla datum finns längre ned. Anmälningslistor kommer att skickas ut separat senare.

Styrelsen kommer att jobba vidare utifrån det fokus som presenterades på årsmötet. På det konstituerade styrelsemötet identifierade även ett behov att återuppta arbetet med miljöpolicy och vågbrytarfrågan. Vi kommer också se över tillgängligheten till protokollen på vår Google Drive så att det blir enklare att komma åt dessa för alla medlemmar. Även hemsidan behöver en rejäl uppdatering av både struktur och information. I den studiecirkel för instruktörerna som är igång jobbar vi för att främja säkerhet och kvalitet. Det handlar om att tydliggöra roller, att alla ser vilka som är instruktörer, markera våra följebåtar och flaggar på lämpligt sätt när seglarskolan har verksamhet i hamnen. Vi ska också öva mer, se över våra rutiner och ha en sjösäkerhetsdag 19 juli tillsammans med andra aktörer.

Det blev små förändringar i styrelsen. Ett tillskott är Adam Warnerbring som många av er känner från Seglarskolan. I övrigt så föreslogs en ny valberedning på årsmötet. Den består av Leif Persson som är sammankallande och Paula Rydholm.Det är roligt att intresset att engagera sig är stort och vi hälsar alla nya hjärtligt välkomna. Under våren kommer vi ha medlemsmöte i samband med arbetsdagen och det kommer säkert andra initiativ till sammankomst när vi äntligen kan ses fysiskt igen. Styrelsen kommer ha hybridmöten under verksamhetsåret för att alla ska kunna delta och ni finner de datum vi sammanträder nedan. 

Adam Brenthel, ordf ABK

Styrelsen

Adam Brenthel, ordförande
Thomas Hagberg, vice ordförande
Anders Håkansson, sekreterare
Anders Fredberg, kassör
Brita Carlens, ledamot
Bogi Einarsson, ledamot
Martin Nilsson, ledamot
Ewa Persson, ledamot
Adam Warnerbring, ledamot    

Revisorer

Pierre Mayr (sammankallande)
Margareta Cavallin

Valberedning

Leif Persson (sammankallande)
Paula Rydholm

 

Datum för verksamhetsårets styrelsemöten, arbetsdager, sjösättning & torrsättning samt medlemsmöten

Styrelsemöte (nr 2) måndagen den 14 mars kl. 19:00
Styrelsemöte (nr 3) måndagen den 4 april kl. 19:00
Sjösättning I lördagen den 23 april
Styrelsemöte (nr 4) måndagen den 2 maj kl. 19:00
Sjösättning II lördagen den 14 maj
Vårmöte lördagen den 21 maj kl. 09:00 -14:00 arbetsdag/medlemsmöte med förtäring.
Styrelsemöte (nr 5) tisdagen den 7 juni kl. 19:00
Styrelsemöte (nr 6) måndagen den 4 juli kl. 19:00
Styrelsemöte (nr 7) måndagen den 29 augusti kl. 19:00
Höstmöte lördagen den 10 september kl. 09:00-14:00 arbetsdag/medlemsmöte med förtäring.
Torrsättning I lördagen den 24 september
Styrelsemöte (nr 8) måndagen den 26 september kl. 19:00
Torrsättning II lördagen den 15 oktober
Styrelsemöte (nr 9) måndagen den 24 oktober kl. 19:00
Styrelsemöte (nr 10) måndagen den 21 november kl. 19:00
Styrelsemöte (nr 11) måndagen den 12 december kl. 19:00

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *