Seglarskolan

Inför nästa år blir det några förändringar i kursledningen. Emil Fredberg, som varit huvudinstruktör i flera år, har endast möjlighet att vara med för att överlämna ansvaret till en ny huvudinstruktör. Hur det i övrigt kommer att se ut är inte bestämt och en diskussion om detta kommer att inledas under hösten. Alla som är intresserade att delta får gärna kontakta mig för att bli inbjuden i planeringen.

I övrigt finns ett behov av att ersätta vår nuvarande ribbåt, som används som följebåt under kurserna, med en nyare båt. Den befintliga blir då reservbåt, vilket det också finns ett behov av. Tidigare har vi fått låna reservbåtar av snälla medlemmar. Det har varit tryggt att i nödfall ha ett alternativ till ribben. Vår ribbåt har dock varit driftssäker och reservbåten har aldrig behövts användas.

100_0046Det som ligger närmast i tiden är vår fixardag nu på lördag den 20 september. Instruktörerna från seglarskolan ska hjälpa till att ta upp ribbåten och C55:an, de ska rengöras och iordningställas inför vinterförvaringen. Dessutom ska alla segel och utrustning till jollarna inventeras och eventuella behov av reparationer och utbyten noteras. Hjälp från övriga medlemmar är mycket välkommen med detta på fixardagen. Vi hoppas att det är många som ställer upp för det är även många andra roliga uppgifter på klubben som väntar:).

Välkommen!

Anders Fredberg
ABK:s Seglarskolan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *