SkBf Förbundsråd

Hullwasher
Bild från Bertil Björkmans PPT

Den 7 november på Scandic Segevång träffades på det årliga förbundsrådet representanterna från skånska båtklubbar. Petra Elg, Per Tistad, Anders Esping och Aleksandra Erlandsson representerade ABK. På dagordningen fanns en del motioner och remissvar angående bl.a regelförenkling för sjöfarten för båtar upp till 24 m, frågan kring körkortet för höghastighets båtar med anledning av flera olyckor med vattenskotrar och fritidsbåtar, ansvarsfrågan för radiokommunikationen mm.

En väldig intressant inslag på mötet var Bertil Björkmans presentation av en båtbottentvätt som ett ekonomiskt och miljöhållbart alternativ till spolplattor. Hullwasher är en mobil, miljövänlig och kostnadseffektiv lösning för båtbottetvätt. Förutom miljö- och ekonomivinster är den dessutom lättanvänd och till skillnad från den traditionella tvätten görs bäst när botten har torkat. Man behöver inte känna sig stressad över att hinna med spolningen direkt efter att båten kommer på land då tvättiden kan förläggas under hela perioden då båtarna står på land. Filterutrustning klarar ungefär 400 båtar och tiden för en tvätt normalt ligger runt 20 min. Det är minimalt med vattenspill i jämförelse med tvätten på spolplattan som inte ha några skyddande väggar.

Här kommer en kort film om hur Hullwasher fungerar och mer information finns på Hullwashers hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *