• Headerbild 1
  • Headerbild 2
  • Headerbild 3
  • Headerbild 4
  • Headerbild 5

Händer just nu

De skriver om oss

I väntan på vår egen artikel om årets Seglarskola kommer det en trevlig text från Skånska Dagbladet. Reportern Nils Lindgren besökte Seglarskolan mitt i havsövningar. Intervjun gjordes med både eleverna, instruktörerna och ledarna.... READ MORE

Tidningsklipp

I sommarutgåvan av Kryssarklubbens ungdomsmagasin ”PX!” hittade vi en artikel om vår medlem Elias Andersson. Man skrev om ett antal unga sjölivsprofiler och en av dem var alltså vår egen Elias. I artikeln... READ MORE

Abbekås Båtklubb är en allmännyttig ideell förening bildad 1966. Klubbens främsta ändamål är att:

  • främja båtlivets verksamheter inklusive hamnverksamheter

  • verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap

  • bedriva föreningsverksamhet i form av båtsportaktiviteter, medlemsträffar och föredragsaftnar

Bild över ett spegelblankt Abbekås Hamn i solnedgången.Klubben är partipolitiskt och religiöst obunden. Glädjen till hamnen och båtintresset är våra  gemensamma nämnare. Den ideella insatsen visar sig bland annat i deltagande i fixardagar då vi vårdar klubbens material, båtar och klubbhus. Det är trevliga stunder där vi tillsammans gör en insats för klubben, utbyter erfarenheter och råd och lär känna varandra. Det är viktigt att ha roligt i båtklubben!

Abbekås Båtklubb är medlem i Skånes Båtförbund och Svenska Båtunionen. Alla medlemmar erhåller tidskriften Båtliv kostnadsfritt. Klubben värnar om ungdomsverksamheten och har en lång och stolt tradition av seglarskola på sommaren. Både nybörjarkurserna så väl som fortsättningskurserna brukar vara fullbokade.

Klubben har två fasta medlemsmöte per år, vårens årsmöte och ett höstmöte. Dessa förenas med föredrag och trevlig samvaro.

Vidare har vi en engagerad styrelse, som aktivt leder arbetet och planerar för båtupptagningar, bokar kranbilar, skapar trevliga arrangemang med medlemmarnas trivsel i centrum. En klubb blir inte bättre än dess medlemmars samlade engagemang.